Pihls Ventilation AB grundades 2008. Vi sysslar i huvudsak med total- och generalentreprenader stora som små

samt konstruktion, utredning, injustering och OVK.