Varför ventilation i bostaden?

Så här kan ett FTX system se ut

Det finns två huvudargument för ventilation i bostaden:

 

• Luften ska vara frisk, behaglig och bidra till god hälsa.

• Luften ska motverka att det uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra otrevligheter såsom kondens på vinden.

 

En god ventilation är viktig för oss alla eftersom vi har fått nya boendevanor och tillbringar en allt större del av vår tid inomhus. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, städning och koloxid som vi andas ut. Ventilationen tillför bostaden frisk luft och bortför inneluft som är förorenad av människor, djur, material, maskiner etc. Den friska luften som skall in i huset passerar ett filter och förvärms sedan med den luften som skall ut ur huset och på så vis återvinns energin som ventileras ut med den "smutsiga" luften.

 

Pollenallergiker upplever ofta att inneluft är bättre är uteluft oavsett föroreningsgrad. Ventilationen ska också bidra till att bortföra överskottsvärme

 

Vanliga problem vid dålig ventilation:

1. Instängd, unken luft
2. Lukt från grannbostaden
3. Lukt från kök eller toalett
4. Kondens på insidan av fönstren
5. Fuktfläckar på fönsterkarmar
6. Mögel i kalla hörn, bakom skåp och möbler mot yttervägg

 

Det är viktigt att komma ihåg att tillförd luft är renare än uteluften oavsett föroreningsgrad på uteluften. För att få en bra och hälsosam inomhusmiljö så behöver vi i dag ha en mekanisk ventilation, gärna då med ett FTX system som inte bara ger renare luft innanför väggarna än utanför utan även sänker energikostnaderna i bostaden.

 

En annan aspekt på dålig ventilation

Både den mentala prestationsförmågan och det manuella arbetstempot kan vara nedsatt med upp till 20% vid "normalt" dålig inomhusmiljö.

 

Dessutom påverkas trivseln – och på sikt även de anställdas hälsa. Genom att öka lufttillförseln går det att uppnå minskad sjukfrånvaro, och ett bra inomhusklimat kan öka produktiviteten med upp till 15%. Även en ökning med bara 5% skulle troligen kunna påverka ditt resultat markant.

 

Man kan också ofta se ett samband mellan dålig inomhusmiljö och onödigt höga energikostnader. Självklart kostar det en del att bygga om ventilationen och klimatsystemen, men en hel del går att uppnå med några enkla åtgärder.

Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss under fliken kontakt


Vid utesluten order efter platsbesök debiteras 760:- inkl moms.