Service & Underhåll

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. Intresset för att serva tekniska installationer hemma är ofta lågt, vilket går ut över både funktionen och livslängden på systemen. Jämför med våra bilar som vi utan att fundera över lämnar in på service med jämna mellanrum. Där är vi dessutom ofta noga med luftkvaliteten, det säljs knappast en bil idag utan klimatanläggning, som också i de flesta fall innehåller filter och således även renar luften. Slutar klimatanläggningen fungera åker bilen självklart in på verkstaden. Hemma däremot, där vi tillbringar betydligt mer tid än i bilen, funderar vi inte lika mycket på luftkvaliteten. Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, luften kan bli sämre än den varit utan ventilation.

Injusteringen, alltså de inställningar som görs när systemet installeras, är också mycket viktig för att effekten av systemet ska bli bra. Några andra vanliga problemområden är:

  • Filter som är smutsiga ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning. Gamla filter är smutsiga filter, därför måste ett filter bytas cirka två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion. Att byta filter är enkelt, ungefär lika lätt som att byta dammsugarpåse.
  • Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganismer samlas inuti tilluftskanaler och därifrån sprids vidare.
  • Smuts som samlats i ventilationssystemet kan också på sikt orsaka att luftflödena blir för låga, det är alltså mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.
  • Att stänga av fläktarna nattetid kan också göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.
  • Fuktproblem kan bero på dåliga regnskydd vid uteluftsdon eller på att det bildas kondens i kanalerna på grund av dålig isolering.

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå, som med de flesta problem är de svåra att rätta till när de väl är där. Enklast förhindrar man dessa saker genom att sköta ventilationsanläggningen lika bra och regelbundet som man sköter resten av huset. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt måste alla instruktioner för service och underhåll uppdateras regelbundet.