Självdragsystem

Principen för självdrag är enkel, den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via otätheter i huset. Det behövs inga fläktar eller andra mekaniska anordningar för att det ska fungera, vilket onekligen låter som om det här vore den idealiska ventilationen för alla typer av bostäder. Men en så enkel sak som isoleringsfilter i fönstren kan förstöra ett helt självdragssystem och göra ventilationen otillräcklig. Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, blir det därför ingen ventilation.De två sistnämnda kombineras alltid idag med någon typ av värmeåtervinning. För att systemet ska fungera krävs, förutom självdrag, ett bra styr- och reglersystem.